Introduksjon

Her kan du lese om det å ha barnebarn og oldebarn … ja, og om dagliglivets forunderlige krumspring ellers. Du kan også gjøre deg kjent med den svenske trubaduren Evert Taube, som har fulgt oss gjennom et langt liv med sine lyriske viser.